zarejestruj się PL EN PT


login: hasło:


W dniu 07.01.2014 roku zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań w zakresie projektu Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz. U. z 2012r. poz. 438 z późn. zm.)

 

Załączniki:

Pobierz pełną treść zapytania ofertowego (PDF). 

W dniu 29.11.2010 zwracamy się z prośbą o przedstwiawienie ofert na zakup usług technicznych, doradczych i informatycznych prowadzących do wytworzenia, aktualizacji i świadczenia produktów cyfrowych oraz e-usługi na podstawie wniosku o dofinasowanie i o uzgodnieniach z zarządem spółki. Szczegóły w załączniku.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe - dokończenie portalu (PDF).
W dniu 29.11.2010 zwracamy się z prośbą o przedstwiawienie ofert na usługi doradcze lub zatrudnienie na umowę o pracę w zakresie stanowiska Manager Projektu na podstawie dostarczanego przez spółkę scenariusza i pod bieżącym nadzorem spółki. Szczegóły w załączniku.


Załączniki:

Zapytanie ofertowe - Manager Projektu (PDF).
W dniu 29.11.2010 zwracamy się z prośbą o przedstwiawienie ofert na zakup usług w zakresie zaprojektowania i zakupienia usług reklamowych na podstawie wniosku o dofinasowanie i o uzgodnieniach z zarządem spółki.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe - Promocja projektu (PDF).
W dniu 07.12.2009 zwracamy się z prośbą o przedstwiawienie ofert na zakup usług technicznych, doradczych i informatycznych prowadzących do wytworzenia, aktualizacji i świadczenia produktów cyfrowych oraz e-usługi na podstawie wniosku o dofinasowanie i o uzgodnieniach z zarządem spółki. Szczegóły w załączniku.


Załączniki:

Zapytanie ofertowe - wykonanie portalu (PDF).
W dniu 07.12.2009 zwracamy się z prośbą o przedstwiawienie ofert na usługi doradcze lub zatrudnienie na umowę o pracę w zakresie stanowiska Managera Projektu na podstawie dostarczanego przez spółkę scenariusza i pod bieżącym nadzorem spółki. Szczegóły w załączniku.


Załączniki:

Zapytanie ofertowe - Manager Projektu (PDF).
W dniu 07.12.2009 zwracamy się z prośbą o przedstwiawienie ofert na zakup usług w zakresie zaprojektowania i zakupienia usług reklamowych na podstawie wniosku o dofinasowanie i o uzgodnieniach z zarządem spółki.


Załączniki:

Zapytanie ofertowe - Promocja (PDF).VIP PORTFOLIO Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 47/10,
02-672 Warszawa