zarejestruj się PL EN PT


login: hasło:


CENNIK:

Rodzaje usług oferowanych przez Usługodawcę

1. Usługi bezpłatne świadczone przez Usługodawcę, polegające na możliwości przeglądania przez Usługobiorców zasobów Portalu.

2. Usługi płatne świadczone przez Usługodawcę, z których korzystać można dopiero po uprzednim wykupieniu jednego z trzech poziomów dostępu.

ZAKRES USŁUG BEZPŁATNYCH (STANDARD).

Usługobiorca może zakładać konto na Portalu poprzez rejestrację oraz będzie mógł korzystać z usług bezpłatnych po uprzednim założeniu konta Standard.

Poziom podstawowy - bezpłatne konto Standard. Bezpłatne konto zapewnia Usługobiorcy konto z galerią zdjęć do 15 sztuk (KAŻDE ZDJĘCIE MOŻE MIEĆ ROZMIAR DO 1 MB). Usługobiorca nie ma dostępu do usługi foto/videokastów.

Usługobiorca może zakładać konto na Portalu poprzez rejestrację oraz będzie mógł korzystać z usług płatnych dopiero po uprzednim wykupieniu jednego z trzech poziomów dostępu:

1. Poziom pierwszy - Premium. Opłata wynosi 122 zł brutto na rok.

Poziom pierwszy konta zapewnia Usługobiorcy usługę z bazą zdjęć z maksymalną ich ilością do 500 sztuk  (KAŻDE ZDJĘCIE MOŻE MIEĆ ROZMIAR DO 1 MB) oraz realizację czterech foto/videokastów rocznie, przy pomocy dostępnej na Portalu usługi on-line, do celów wyłącznie niekomercyjnych oraz bez brandingu Magnes Photo.

2. Poziom drugi – Premium Pro. Opłata wynosi 244 zł brutto na rok.

Poziom drugi konta zapewnia Usługobiorcy usługę z galerią o nieograniczonej ilości zdjęć (KAŻDE ZDJĘCIE MOŻE MIEĆ ROZMIAR DO 1 MB) oraz realizację ośmiu foto/videokastów rocznie, przy pomocy dostępnej na Portalu usługi on-line, do celów niekomercyjnych lub komercyjnych oraz bez brandingu Magnes Photo.

3. Poziom trzeci – Biznes Fotokast. Opłata wynosi 488 zł brutto na rok.

Poziom trzeci konta jest specjalną usługą dla Usługobiorców, którzy będą realizować foto/videokasty przede wszystkim w celach komercyjnych. Ten rodzaj konta zapewnia Usługobiorcy możliwość realizacji foto/viedokastów bez ilościowego ograniczenia, przy pomocy dostępnej na Portalu usługi on-line, do celów niekomercyjnych lub komercyjnych oraz bez brandingu Magnes Photo. Konto Biznes Fotokast zapewnia Usługobiorcy usługę z galerią o nieograniczonej ilości zdjęć (KAŻDE ZDJĘCIE MOŻE MIEĆ ROZMIAR DO 1 MB).VIP PORTFOLIO Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 47/10,
02-672 Warszawa